Vil Du vite hvordan din ledergruppe står når det gjelder evnen til å takle kriser?

Gi oss 3-4 timer med Deg og din ledergruppe (formiddag, ettermiddag eller kveld) Så skal vi fortelle dette for Deg.

I dag stilles det sterkere krav på deg som bedriftsleder enn noensinne. Endringene vil komme med stadig kortere mellomrom – og aldri ta slutt . Nye typer av akutte risikosituasjoner, og akutte endringsbehov kommer kontinuerlig til å oppstå og vil oppleves som kriser av dem det berører.

Dersom organisasjonen havner i en krisesituasjon vil det stilles krav på deg som sjef raskt og sikkert å lose bedriften ut av krisen på og tilbake til normal virksomhet.

Ved god krisehåndtering kan en virksomhets ledelse minimere egne kostnader og til og med forsterke sitt varemerke.

Ved en vitenskapelig og praktisk tilnærming vil vi holde opp speilet for Deg og din ledergruppe. Du vil få en umiddelbar tilbakemelding på en vurderingsskala fra 1-10 på 10 vitale områder. Dere vil sammen umiddelbart få klar beskjed om hvor dere har bra kompetanse og hvor Dere har utviklingsbehov.

TestLab

Dette konseptet innebærer et konsentrat av over 30 års erfaring når det gjelder trening av ledningsgrupper. Resultatet er et meget effektivt og tidsbesparende konsept når det gjelder trening og testing av operativ og strategisk ledelse. Ingen kostbare utviklingsbehov i forkant for din virksomhet. Ingen store ressursbehov under gjennomføring.

Kontakt oss for nærmere informasjon og en fast pris for LabTest. Målgruppen for LabTest er rene ledergrupper.

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at vi gjennomfører våre ordinære krisehåndteringsprogram.

Vi har et nettverk av dyktige senioreksperter som har trent mange av de største selskapene i Norden. Diskresjon er for oss helt vitalt. Kundediskresjon forhindres oss i å utgi firmanavn, men vi kan gi referanser, dersom det er ønskelig.

Les mer om våre krisehåndteringsprogrammer.