Vi tilbyr krisehåndteringsprogrammer

Vi har sett mye godt lederskap i kriser. Vi har også sett ledere bli handlingslammet i kriser. Krisehåndtering er å håndtere det uventede, når det som ikke får hende, likevel hender. Vi har sett en markant forbedring i evnen til krisehåndtering hos ledere som har gjennomgått trening: Evnen og viljen til å reagere tidlig på faresignaler styrkes, og det samme gjør situasjonsforståelsen, informasjonsdelingen og koordineringen. Lederne lærer å bli handlingsorienterte og å foreta valg under usikkerhet basert på beste informasjon og kunnskap, og evnen til integrert problemløsning blir forbedret. De blir klar over krisens dynamikk.

Mini Lab

Dette er en 3-4 timers konsentrert opplæringsmodell.

Lab

Her gis det kompetanse i krisehåndtering gjennom aktiv trening i 12-14 timer.

MaxiLab

Denne trening er basert på eksklusivt skreddersydde simuleringer.

Ledelse ved kriser

To av våre fremste eksperter på krisehåndtering har her laget en praktisk veileder om hvordan ledere kan håndtere en krisesituasjon som rammer en bedrift, eller i samfunnet for øvrig.

Kjøp boken her. Eller hør om boken på fagbokpodden her.

Ragnar Kjeserud, Lars Weisæth