Våre krisehåndteringsprogrammer

Crisis Management Training Program
Programmets målsetting er kvalitetssikring av lederskap ved kriser. Vi har sett mye godt lederskap i kriser. Vi har også sett ledere bli handlingslammet i kriser. Krisehåndtering er å håndtere det uventede, når det som ikke får hende, likevel hender. Vi har sett en markant forbedring i evnen til krisehåndtering hos ledere som har gjennomgått trening: Evnen og viljen til å reagere tidlig på faresignaler styrkes, og det samme gjør situasjonsforståelsen, informasjonsdelingen og koordineringen. Lederne lærer å bli handlingsorienterte og å foreta valg under usikkerhet basert på beste informasjon og kunnskap, og evnen til integrert problemløsning blir forbedret. De blir klar over krisens dynamikk.

Våre krisehåndteringsprogrammer består av:

  • Boken «Lederskap i kriser – En praktisk veiledning» (Pris: kr 399,- ekskl. frakt) Du kan også høre litt mer om boken på Gyldendal sin fagbokpod her.
  • McDc Mangers sjekkliste ved kriser
  • Scenario og simuleringsbank
  • Mini Lab, Lab eller Maxi Lab
  • Hjelp til selvhjelp

McDc Managers sjekkliste ved kriser

Managers checklist during crisis -McDc McDc består av noen grunnleggende moduler som alle bør tenke igjennom ved problemløsning under kriser. Disse moduler er ganske enkelt forsynt med sjekklister i form av rullegardinmenyer som er lett tilgjengelig enten via PC eller i papirform. Man bruker modulene og sjekklistene i den grad de er relevante for situasjonen som man er oppe i. Dersom en modul ikke er relevant for situasjonen så hopper man ganske enkelt over denne modulen. Modellen veksler mellom å være analytisk og dynamisk. Det er ikke meningen at McDc skal erstatte eksisterende riskanalyser og planer i en organisasjon, men man vil være ganske langt hjulpet med problemløsning i en krisesituasjon ved å bruke McDc som hjelpemiddel.

Scenario og simuleringsbank

Pedagogisk metode Management Training Laboratory, The Lab, har gjennomført et stort antall treningsprogram i hele Norden, Europa og Amerika over mer enn 30 år og har derfor en stor bank med simuleringer for de fleste bransjer. Simuleringene med detaljerte dreiebøker kan kjøpes og tilpasses lokale forhold. For den person som skal gjennomføre trening eller øvelse har her et utmerket utgangspunkt og snarvei for utarbeidelse av øvelsene. Simuleringen finnes på et nordisk språk eller engelsk.

Mini Lab

Dette er en 3-4 timers konsentrert opplæringsmodell. Deltakerne vil få viktig innsikt i de forskjellige behov og de krav som stilles for å lede en organisasjon i krise. Det er ingen begrensning i antall deltakere eller annet krav til undervisningsrom enn at det finnes storskjerm eller prosjektør. Kan også kjøres på norsk, svensk eller engelsk språk.

Lab

Laboratoriebasert interaktiv trening i skreddersydde lokaler, og går rett på
sak. Her gis det kompetanse i krisehåndtering gjennom aktiv trening i 10-12
timer med simulerte krisescenarioer. Det er minst 2 standard eller
skreddersydde simuleringer per kurs. Max antall deltakere er 15.

Maxi Lab

Denne trening er basert på eksklusivt skreddersydde simuleringer som gir
deltakerne muligheten til å teste gruppedynamikken i ledergruppen så vel som
testing av prosedyrer og planer. Mediahåndtering og emosjonelt lederskap står
også sentralt i dette treningsprogrammet som går over 12-24 timer med 2-3
simuleringer. Maks antall deltakere er 15.

Hjelp til selvhjelp

Vil Du lære å legge opp trening i krisehåndtering?
Vi gjennomført stort antall trenings program ønsker å dele våre erfaringer med
Våre oppdragsgivere. Målsettingen er at virksomhetenes eget
nøkkelpersonell med relevant bakgrunn fra lederopplæring og sikkerhet skal
kunne planlegge og legge opp trening for organisasjonens eget personell med
veiledning fra oss. Gi oss noen timer sammen så skal vi lære deg knepene.

Generell Info

Fasiliteter
Lab kan gjennomføres i våre spesialinnredede lokalere i Norge, Sverige og
Danmark.

Alternativt
Vi jobber også med en løsning hvor vi kan gjennomføre treningsprogrammet via avansert videokonferanseutstyr. Dvs. at da sitter simuleringstaben i våre spesialinnredede lokaler i Norge og den ledningsgruppen som trenes sitter i egne påtenkte kriserom i Norden eller hvor som helst i verden. Det er et pedagogisk poeng å teste ut egne lokaler som kriserom samtidig som ordinær virksomhet skal rullere.

Instruktørstab
The Lab har ingen faste ansatte spesialister, men har avtaler med en meget kompetent instruktørstab i Norge og Sverige med mange års erfaringsbakgrunn som ledere, og kompetanse innen beredskap, lederutvikling, krisehåndtering, media og gruppedynamikk. Dette er høyt kvalifiserte ledere i Norden som vi har samarbeidet med i mange år. Dette er en modell som fungerer meget bra for oss og oppdragsgiver.

Administrasjon

Management Training Laboratory ledes av Ragnar Kjeserud som har mange års erfaring som leder i offentlig forvaltning, forskningsinstitusjoner, det private næringsliv, bransjeorganisasjoner og konsulentvirksomhet i Sverige og Norge. Knapt noen i Norden har lært opp så mange ledere i krisehåndtering som ham innen offentlig forvaltning, oljevirksomhet, industri, bankvirksomhet, kraftindustri og næringsliv for øvrig.

Ragnar kan kontaktes direkte på e-post ragnar@thelab.no eller telefon +47 90 88 66 68